fien

Somevaikuttaja­barometri 2022: TikTokin suosio kasvussa, Instagram edelleen suosituin media

Viestintätoimisto Manifeston somebarometrin mukaan TikTokin merkitys on kasvussa ja Instagram on edelleen suosituin media vaikuttajien keskuudessa. Yritykset ovat ahkerasti yhteydessä vaikuttajiin, mutta lähes jokainen vaikuttaja on jossain vaiheessa kieltäytynyt yhteistyöstä. Somevaikuttajat odottavat hitaampien sisältöjen, kuten blogien merkityksen kasvavan tulevaisuudessa.

Viestintätoimisto Manifeston julkaisemaa somevaikuttamista syväluotaava barometri on verkkopohjainen kyselytutkimus, johon vastasi 68 sosiaalisen median vaikuttajaa touko-kesäkuussa 2022. Vastaajiksi kutsuttiin bloggaajia, tubettajia ja Instagram-vaikuttajia sekä muita suosittujen somekanavien sisällöntuottajia.

TikTokin merkitys kasvussa, Instagram suosituin media 

Vuonna 2022 ylivoimaisesti eniten käytetty kanava sisällöntuotantoon on Instagram, jota hyödyntää työssään 93 prosenttia vastaajista. Toiseksi suosituin kanava on Facebook, jota käyttää 65 prosenttia vastanneista, ja seuraavaksi käytetyin kanava on blogi, jota hyödyntää 62 prosenttia vastaajista.

Somevaikuttajat uskovat erityisesti TikTokin merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Vuonna 2022 64 prosenttia uskoo TikTokin kasvavan, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 42 prosenttia. Vastaajista TikTokiin tekee sisältöä 23 prosenttia, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Myös Instagramin merkityksen uskotaan edelleen kasvavan. Vastanneista 55 prosenttia uskoo Instagramin hyödyntämisen kasvavan tulevaisuudessa.

Lisäksi YouTuben (27 %) ja podcastien (19 %) merkitysten uskotaan kasvavan vaikuttamisen kanavina edelleen. Vaikka blogin käyttö on viime vuosina vähentynyt, 15 prosenttia vastaajista uskoo myös blogien kasvuun tulevaisuudessa. Tämä korostuu erityisesti avoimissa vastauksissa, joissa ennustettiin hitaamman sisällön uudelleentulemista vastapainona nopeasti kulutettaville visuaalisille videoille ja kuville. 

Yritykset ovat ahkeraan yhteydessä – lähes kaikki vaikuttajat kieltäytyneet yritysyhteistyöstä

Yritykset ovat ottaneet yhteyttä kaikkiin kyselyyn vastanneisiin somevaikuttajiin. Yli puolet (58 %) vastanneista saa yrityksiltä yhteydenottoja päivittäin tai useita kertoja viikossa.

Lähes kaikki somevaikuttajat ovat jossain vaiheessa myös kieltäytyneet yritysyhteistyöstä. Keskeisin syy kieltäytymiselle on ollut, että tarjottu tuote tai palvelu ei ole sopinut somevaikuttajan omaan brändiin (94 %). Toiseksi yleisin kieltäytymisen syy on ollut se, että tarjottua korvausta on pidetty työmäärään nähden liian pienenä (82 %). Usein kieltäytyminen on johtunut myös siitä, että korvauksena tarjottiin vain tuotteita tai palveluita (80 %).

Myös tarjotun tuotteen tai palvelun puutteelliseksi koettu vastuullisuus tai luotettavuus ovat olleet keskeisiä syitä yhteistyöstä kieltäytymiselle.

”Yrityksen ja vaikuttajan välisen kaupallisen yhteistyön A ja O on se, että brändit ja arvot kohtaavat. Molemminpuoleisen arvostuksen ollessa aito, yhteistyö tuottaa parhaan tuloksen. Vaikuttajat ovat yhä tarkempia siitä, minkä brändien kanssa he tekevät yhteistyötä, ja myös heidän seuraajansa vaativat läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Seuraajat äänestävät jaloillaan tai ainakin kertovat mielipiteensä hyvin selvästi kommenttikentissä”, sanoo Manifeston partneri Jonna Varhama.

Hitaamman sisällön paluu?

Somevaikuttajat uskovat, että somevaikuttaminen ammattimaistuu edelleen. Lisäksi erityisesti videosisältöjen määrän uskotaan kasvavan, samoin nopeasti kulutettavan sisällön. Kentän koetaan myös kaupallistuvan entisestään ammattimaistumisen myötä.

Moni barometriin vastannut uskoo, että blogeille ja muulle hitaalle sisällölle on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää nopean ja visuaalisen sisällön vastapainona. Ihmisten koetaan arvostavan aiempaa enemmän aitoutta sekä hitaampaa ja rauhallisempaa sisältöä, jossa korostuvat vastuulliset arvot.

Tämä on linjassa myös somevaikuttajien omien ammatillisten motiivien kanssa. Kyselyn perusteella kolme keskeisintä somevaikuttajien tavoitetta ovat toimeentulon saaminen, tiedon ja kokemusten jakaminen sekä ihmisten asenteisiin ja tietoisuuteen vaikuttaminen.

Moni kyselyyn vastannut vaikuttaja uskoo, että nopean ja visuaalisen sisällön vastapainona myös blogeille, podcasteille ja muulle hitaalle sisällölle on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää. Ihmisten koetaan arvostavan aiempaa enemmän aitoutta sekä hitaampaa ja rauhallisempaa sisältöä, jossa korostuvat vastuulliset arvot. Myös sisällöntuotannon ammattimaisuuden uskotaan edelleen kehittyvän, kun yritysyhteistyö jatkuvasti lisääntyy ja monipuolistuu.

  Lataa Manifeston Somevaikuttajabarometri 2022!

  Jättämällä sähköpostisi saat latauslinkin.

  Lisätietoja:

  Jonna Varhama

  Partneri

  +358 50 543 2926