fien

Manifeston hyveet

”Haluamme kertoa muillekin, miksi Manifesto on niin huipputyöpaikka”

Manifestossa työntekijät ihmettelivät pitkään, miksi emme kerro hienosta yrityskulttuuristamme muille. Miksi pitää se salaisuutena, kun siitä voisi kertoa ylpeästi kaikille? Siksi henkilöstömme halusi itse laatia kulttuuriamme kuvaavat hyveet. Tällaiset niistä tuli.

Rento työilmapiiri

Työkulttuurimme on epämuodollinen, suoraviivainen ja luonteva. Työntekijät voivat olla oma itsensä ja näyttää tunteensa.

Ihmiset eivät koe olevansa yksin, koska aina löytyy auttajia ja sparraajia. Kollegat kertovat itse aktiivisesti, jos heillä on aikaa auttaa toisia ja ottaa joitakin töitä itselleen. Auttamisen kulttuuri on yrityksen dna:ssa ja ihmiset ovat sitoutuneita työhönsä.

Töissä saa olla kivaa ja nauraa saa. Ilmapiiri on rento ja ihmiset ovat ystävällisiä, ”samaa heimoa”, mikä pitää nillittämisen poissa. Meillä voi nauraa turvallisesti, mutta tarvittaessa puhua myös vaikeista asioista.

Motivoiva johtaminen

Johtamiskulttuuri heijastuu työkulttuuriin ja -ilmapiiriin siten, että byrokratiaa kartetaan.

Työntekijöihin luotetaan eikä mikromanageerausta ole.

Johto on aina valmiina auttamaan ja iskemään kädet saveen eli asenne on kohdillaan. Johto motivoi työntekijöitä käytöksellään ja esimerkillään.

Johdolle voi puhua avoimesti ja vapaasti ilman, että pitää huolehtia vastaanotosta. Ihminen kohdataan ihmisenä. Vakavankin virheen jälkeen johto on aina työntekijän puolella.

Monimuotoisuus ja tasapuolisuus

Manifestossa on eri-ikäisiä ja sukupuolisia ihmisiä töissä eikä klikkejä ole. Kaikki tulevat toimeen toistensa kanssa eikä ketään katsota vinoon. Ihmisillä on hyvin erilaisia taustoja ja koulutusta. Kannustamme ja vaalimme erilaisia näkökulmia ja erilaisten taustojen yhdistäminen on positiivinen voimavara yritykselle.

Toisten mielipiteitä arvostetaan ja kaikkia kuunnellaan. Niin nuoret kuin vanhemmat kokevat tulevansa kuulluksi ja olevansa tasa-arvoisia. Työntekijät tuntevat olonsa kotoisaksi keskinäisen kunnioituksen ansiosta.

Ammattitaito ja sen arvostus

Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Onnistumisten eteen tehdään paljon töitä emmekä luovuta kovin herkästi, sillä sinnikkyys palkitaan yleensä aina.

Ihmiset suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja osallistuen.

Eri ihmisiä otetaan jopa sattumanvaraisesti mukaan eri hankkeisiin, koska halutaan löytää mahdollinen ”hidden potential”. Näin työtehtävät monipuolistuvat.

Joustavuus ja luottamus

Meillä ei seurata pilkuntarkasti excelillä työntekijöiden henkilökohtaista kannattavuutta ja paljonko rahaa tuomme taloon. Keskitymme työhön – se tuo kannattavuuden.

Etätöitä on saanut tehdä aina, mutta pandemia on lisännyt vapautta. Jotkin työntekijät ovat muuttaneet paikkakuntaakin eli työkulttuuri on mitä joustavin.

Omaa osaamista voi kehittää suhteellisen vapaasti ja suuntautua tai vaihtaa omaa fokustaan työssä. Ihmisten vahvuuksia osataan hyödyntää hyvin tässä suhteellisen pienessä porukassa.