fien

MANIFESTON SOMEVAIKUTTAJABAROMETRI

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Viestintätoimisto Manifesto Oy
Postiosoite: Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 1614463-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Harri Kammonen
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
+358 50 543 2926
harri.kammonen (at) manifesto.fi

3. Rekisterin nimi
Viestintätoimisto Manifesto Oy:n Somevaikuttajabarometri-rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Viestintätoimisto Manifesto Oy voi käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Järjestelmiemme käytön seuranta
  • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle
  • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi
  • Kommunikointi kanssasi

Yhteystietojen poistamista rekisteristä voi pyytää milloin tahansa osoitteesta info@manifesto.fi.

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujaa koskevat tiedot saadaan Manifeston verkkosivuston (www.manifesto.
fi) lomakkeen kautta, jonka Somevaikuttajabarometri-raportin lataaja itse täyttää.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisteröidyn oikeudet
TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot
(Henkilötietolaki 26 §). Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä
kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2.
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan
pyynnön.
KIELTO-OIKEUS
Rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa
pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei
tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein,
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa tiloissa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän
henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus
liittyy.
Manuaalista aineistoa ei ole.