fien

Toiminnallinen kriisisimulointi paransi Wihuri Groupin kriisiviestinnän valmiuksia

Viestintätoimisto Manifesto toteutti kriisiviestintäsimulaation Wihuri Groupin toimeksiannosta. Harjoitukseen osallistui Wihuri Groupin eri liiketoimintojen avainhenkilöitä sekä viestinnän edustajia, yhteensä noin 10 henkilöä.

Harjoituksen aikana simuloitiin aidontuntuista kriisitilannetta, jolla olisi potentiaalisesti suuri vaikutus Wihuri Groupin ja sen eri yhtiöiden liiketoimintoihin.

Noin kolmen tunnin mittainen harjoitus käsikirjoitettiin tarkasti. Harjoitus sisälsi kriisiryhmälle annetun tehtävänannon; kriisitilanteen, jota ryhmä pyrki ratkaisemaan. Kriisiryhmän edustajat vastasivat lukuisiin simuloituihin median, asiakkaiden, viranomaisten ja oman henkilöstön puhelimitse toteutettuihin yhteydenottoihin. Lisäksi kriisiryhmän keskuudessa toteutettiin simuloitu tv-haastattelu.

Lopuksi harjoitus purettiin ja analysoitiin koko ryhmän kesken. Toiminnallisena koulutuksena kriisiviestinnän simulaatio tuotti osallistujille tunnejäljen aidontuntuisesta kriisitilanteesta sekä paransi kriisiviestintävalmiuksia ja kannusti kriisiviestinnän kehittämiseen.

”Manifeston kriisiviestintävalmennus oli kokonaisuudessa hyvin ammattimaisesti toteutettu. Yrityksen tarpeisiin ja toimintaan perehdyttiin Manifeston puolesta perusteellisesti heti alusta alkaen, mikä toi vahvaa luottamuksen tunnetta. Itse kriisisimulaatio onnistui hyvin ja oli erittäin todentuntuinen. Kaikki osallistujat ovat kehuneet vielä pitkään jälkikäteenkin valmennusta ja sitä kuinka se toteutettiin”, kertoo Ilona Toivonen, Wihuri Groupin viestintäpäällikkö.

Lisätietoja:

Mikko Koistinen

Partneri

+358 40 565 5564