fien

Nobodysta ajatusjohtajaksi – Manifeston ja mySafetyn strateginen viestintäyhteistyö nosti mySafetyn nettirikollisuuden asiantuntijaksi

Vakuutuspalveluyhtiö mySafetylla oli keväällä 2019 selkeä visio liiketoimintansa suunnasta: se halusi olla nettirikollisuuden asiantuntija ja ajatusjohtaja. Vain viestinnälliset askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi puuttuivat. Viestintätoimisto Manifesto laati mySafetylla viestintästrategian ja suunnitelman, miten yritys pääsee tavoitteeseensa sekä auttoi uuden strategian jalkauttamisessa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Näkyvyys kaikissa Suomen päämedioissa ja omien kanavien tavoitteellinen hyödyntäminen ovat kruunanneet pitkäjänteisen strategiayhteistyön.

Viestintätoimisto Manifesto on toiminut vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn strategisena viestintäkumppanina keväästä 2019 asti. MySafety on Suomen johtava nettirikosten ehkäisyyn ja seurausten minimoimiseen erikoistunut yritys.

Sisäisellä viestinnällä vahvistettiin henkilöstön uskoa omaan osaamiseensa, ulkoinen viestintä rakensi mySafetyn ajatusjohtajuutta

Manifesto aloitti mySafetyn ajatusjohtaja-aseman kirkastamisen selkeän viestintästrategian ja -suunnitelman laatimisella. Strategiatyö sisälsi myös viestikarttoja siitä, miten esimerkiksi identiteettivarkauksista viestitään ymmärrettävästi, sillä vuonna 2019 suomalaisten tietämys nettirikollisuuden vaaroista oli vielä vähäistä.

Syksyllä 2019 uusi liiketoimintastrategia jalkautettiin henkilöstön pariin. Manifesto osallistui tähän työhön aktiivisesti vastaten viestintästrategian ja viestikarttojen esittämisestä, järjestämällä käytännön viestintäharjoituksia asiakaspalvelussa, korvausten käsittelyssä ja myynnissä työskenteleville mySafetyn asiantuntijoille sekä auttamalla asiakasviestinnän kehittämisessä.

Suurin muutos viestinnän linjassa tapahtui vuodesta 2020 eteenpäin, kun viestintäsuunnitelman toimenpiteet ulottuivat näkyvästi myös ulkoiseen viestintään. Ajatusjohtajuutta lähdettiin hakemaan isoin harppauksin mediaviestinnän eri keinoja, kuten tiedotteita, eksklusiivisia haastatteluja ja tutkimusviestintää sekä asiantuntijoiden blogikirjoituksia hyödyntäen sekä uudistamalla ja hyödyntämällä omia kanavia entistä tehokkaammin ja tavoitteellisemmin.

 

Näkyvyys Suomen päämedioissa kruunannut pitkäjänteisen strategiatyön

Ennen yhteistyön alkua mySafety näkyi mediassa 20 artikkelin verran vuodessa. Vuonna 2020 mediaosumia oli 167 ja vuoden 2021 lokakuun loppuun mennessä osumia on kertynyt 90. Näkyvyys on kattanut kaikki Suomen päämediat ja artikkelit ovat edistäneet mielikuvaa mySafetysta nettirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja seurausten minimoimiseen erikoistuneena asiantuntijana.

Lisäksi mySafetyn omien kanavien tavoittavuus on parantunut huimasti. Huhtikuussa 2020 tapahtuneen somekanavien haltuunoton jälkeen Manifesto on pystynyt parantamaan kanavien tavoittavuutta 53 prosentilla ja sitouttavuutta 121 prosentilla. Tänä päivänä mySafetyn somekanavissa keskustellaan aidosti seuraajien kanssa ja käydään rakentavaa dialogia nettirikollisuuteen liittyvistä aiheista.

– Jos olen ihan rehellinen, niin mySafetylla ei vuoden 2019 alussa käytännössä ollut mainetta lainkaan. Olimme nobody. On sanomattakin selvää, että Manifeston työn strateginen merkitys on mySafetylle korvaamatonta. Ilman Manifestoa emme olisi siinä, missä olemme nyt. Olemme kilpailijoihimme nähden etulyöntiasemassa. Manifesto on onnistunut tuomaan viestinnän osaksi yritysstrategiaamme ja viestintä nähdään nyt yhtenä menestyksen kivijalkana, kertoo mySafetyn maajohtaja Johanna Abgottspon.

Lisätietoja:

Jonna Varhama

Partneri

+358 50 543 2926