fien

Rekisteriseloste

MANIFESTON SHOWROOM-UUTISKIRJE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Viestintätoimisto Manifesto Oy
Postiosoite: Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 1614463-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Harri Kammonen
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
+358 50 543 2926
harri.kammonen (at) manifesto.fi

3. Rekisterin nimi
Viestintätoimisto Manifesto Oy Showroom-uutiskirjerekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Osallistujan henkilötietoja käytetään vain Viestintätoimisto Manifesto Oy Showroom-uutiskirjeen jakeluun. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua milloin tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tilaajien yhteystiedot:
Nimi
Sähköposti
Organisaatio, jossa työskentelee
Titteli/asema

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujaa koskevat tiedot saadaan Manifeston verkkosivuston (www.manifesto.fi) lomakkeen kautta, jonka uutiskirjeen tilaaja itse täyttää.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisteröidyn oikeudet
TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot (Henkilötietolaki 26 §). Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
KIELTO-OIKEUS
Rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
Manuaalista aineistoa ei ole.