fien

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen

Moderni vaikuttaminen perustuu osallistumiseen. Parhaita tuloksia saavuttavat yritykset ja yhteisöt, joilla on vahva yhteiskunnallinen profiili ja joiden avainhenkilöt ovat sinut yhteiskunnallisen keskustelun kanssa. Erityisen tärkeää se on silloin, kun kohdataan regulaatioon liittyviä haasteita.

Autamme yrityksiä määrittämään ja luomaan tavoitellun yhteiskunnallisen profiilin sekä löytämään oikeat yhteiskunnalliset vaikuttajat poliitikoista ja viranomaisista kansalaisjärjestöihin.

Vaikuttamisen palveluitamme ovat esimerkiksi:

    • Strateginen neuvonanto: yrityksen tai yhteisön ja sen edustaman toimialan asemointi poliittiseen viitekehykseen ja yhteiskunnallisen profiilin vahvistaminen
    • Vaikuttajaviestintästrategioitten laatiminen ja tuki strategioiden toteutukselle
    • Poliittinen konsultointi ja riskianalyysit: poliittisten riskien arviointi yleisesti ja toimialakohtaisesti
    • Valmennukset: miten käyt vuoropuhelua poliittisten päättäjien kanssa, miten vaikutat hallitusohjelmaan?
    • Markkinoiden haastaminen: apua lanseerattaessa uusia, vallitsevia normeja haastavia tuotteita ja palveluita

Lisätietoja:

Ilari Marzano

Johtaja, yhteiskuntasuhteet

+358 40 731 2336