fien

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä

Autamme asiakkaitamme määrittämään ja luomaan haluamansa yhteiskunnallisen profiilin sekä löytämään oikeat vaikuttajat poliitikoista ja viranomaisista kansalaisjärjestöihin.

Tehokas yhteiskuntasuhteiden hoito ja moderni vaikuttajaviestintä perustuvat osallistumiseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Parhaita tuloksia saavuttavat yritykset ja yhteisöt, joilla on vahva yhteiskunnallinen profiili, selkeä ja kohdennettu viesti ja joiden avainhenkilöt ovat sinut yhteiskunnallisen keskustelun kanssa. Erityisen tärkeää se on silloin, kun kohdataan regulaatioon liittyviä haasteita.

Vaikuttamisen palveluitamme ovat

  • Strateginen neuvonanto: yrityksen tai yhteisön ja sen edustaman toimialan asemointi poliittiseen viitekehykseen ja yhteiskunnallisen profiilin vahvistaminen
  • Sidosryhmäanalyysit
  • Vaikuttajaviestintästrategian laatiminen avainviesteineen ja tuki sen toteutukselle
  • Poliittinen konsultointi ja riskianalyysit: poliittisten riskien arviointi yleisesti tai yritys- ja toimialakohtaisesti
  • Valmennus: miten käyt vuoropuhelua poliittisten päättäjien kanssa ja miten esim. vaikutat hallitusohjelmaan?
  • Markkinoiden ja toimintaympäristön haastaminen (disruptio): apua lanseerattaessa uusia, vallitsevia yhteiskunnallisia normeja haastavia tuotteita ja palveluita

Lisätietoja:

Ilari Marzano

Johtaja, yhteiskuntasuhteet

+358 40 731 2336