fien

Manifeston Somevaikuttaja 2019 -barometri on julkaistu

Instagram on toista vuotta peräkkäin somevaikuttajien suosituin media ja siitä on tullut ensimmäistä kertaa suosituin kaupallinen media. Myös podcastien ja videopalvelujen käyttö on kasvussa. Somevaikuttaminen on ammattimaistunut entisestään: yhä useampi somevaikuttaja ansaitsee säännöllistä tuloa, työskentelee kokoaikaisesti ja toimii yrittäjänä. Samaan aikaan lähes joka kolmas on harkinnut lopettamista – taustalla työn uuvuttavuus, ajanpuute, jatkuva arvioinnin kohteena oleminen ja ansaintamallien haastavuus.

Tiedot käyvät ilmi viestintätoimisto Manifeston 11. somevaikuttamista syväluotaavasta barometrista. Verkkopohjaiseen kyselytutkimukseen vastasi 105 sosiaalisen median vaikuttajaa touko-kesäkuussa 2019. Vastaajiksi kutsuttiin bloggaajia, tubettajia, Instagram-vaikuttajia ja muita suosittuja sisällöntuottajia.

Instagram jatkaa suosituimpana mediana – podcast nousussa

Jo toista vuotta peräkkäin Instagram on somevaikuttajien keskuudessa suosituin kanava: sitä käyttävät sisällön julkaisemiseen lähes kaikki vastaajat (99 %). Toiseksi suosituin julkaisukanava somevaikuttajien keskuudessa on Facebook (85 %) ja kolmanneksi suosituin blogi (84 %). Viime vuoteen verrattuna Facebookin ja blogin suosio on hienoisessa laskussa.

Kolme somevaikuttajien keskuudessa suosituinta kanavaa erottuvat selkeästi muista; neljänneksi suosituinta kanavaa eli Twitteriä hyödyntää vastaajista noin 36 prosenttia. Youtubea tai muita videopalveluita hyödyntää sisällöntuotannossa 34 prosenttia vastaajista, ja niiden osuus on nousussa viime vuosiin verrattuna.

”Vuoteen 2018 verrattuna suosiotaan somevaikuttajien keskuudessa ovat kasvattaneet etenkin podcastit. Tänä vuonna 14 prosenttia vastaajista kertoi hyödyntävänsä podcasteja sisältöjensä esille tuomisessa, kun vastaava luku viime vuonna oli vain kuusi prosenttia. Jopa 42 prosenttia vastaajista uskoo podcastien merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Myös TikTok ja Twitch nostettiin esiin tulevaisuuden kanavina”, Somevaikuttajabarometrin parissa työskennellyt Manifeston viestintäkonsultti Markus Hilden kertoo.

Kaupalliseen tarkoitukseen somevaikuttajat käyttävät eniten Instagramia (89 %), joka syrjäytti kaupallisessa mielessä blogin (80 %) tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Myös Facebookin kaupallinen käyttö on laskenut: sitä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin hieman alle puolet (48 %) vastaajista. Sen sijaan YouTuben tai muiden videopalvelujen ja podcastien kaupallinen käyttö on lisääntynyt selvästi.

Somevaikuttaminen on ammattimaistunut entisestään

Vielä vuonna 2017 keskeinen somevaikuttamisen tavoite oli hauska harrastus, mutta tämän tavoitteen merkitys on hiipunut. Somevaikuttaminen on kehittynyt ammattimaisempaan suuntaan ja siihen suhtaudutaan entistä vakavammin.

”Ammattimaistumisen myötä moni somevaikuttaja työllistää itsensä yrittäjänä. Yrittäjinä toimivien somevaikuttajien osuus on noussut merkittävästi viime vuoteen verrattuna: peräti 60 prosenttia vastaajista kertoo toimivansa yrittäjänä – nousua edellisvuoteen on 12 prosenttia. Myös assistenttien, editoijien ja kuvaamisessa avustavien työntekijöiden määrä on alalla kasvussa”, Hilden sanoo.

Vaikka valtaosa somevaikuttajista työskentelee edelleen osa-aikaisesti (72 %), on kokoaikaisten somevaikuttajien määrä noussut vuoden aikana 24 prosentista 28 prosenttiin.

Myös säännöllistä tuloa ansaitsevien osuus on kasvussa. Tänä vuonna 45 prosenttia kertoi ansaitsevansa säännöllistä tuloa, kun viime vuonna säännöllistä tuloa ansaitsevien määrä oli 39 prosenttia vastaajista.

Rahapalkan saajista 28 prosenttia tienaa enintään 500 euroa kuukaudessa ja kolme neljäsosaa enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Suuremmatkaan tienestit eivät ole harvinaisia, sillä seitsemän prosenttia vastaajista kertoo tienaavansa kuukaudessa vähintään 6 500 euroa.

Lähes joka kolmas somevaikuttaja on harkinnut lopettamista

Tänä vuonna somevaikuttajilta kysyttiin ensimmäistä kertaa, ovatko he harkinneet toimintansa lopettamista viimeisen vuoden aikana. Enemmistö vastaajista (65 %) sanoi, ettei ole harkinnut lopettamista. Kuitenkin lähes kolmannes vastaajista (32 %) on harkinnut kanavansa lopettamista viimeisen vuoden aikana ja kolme prosenttia on vaihtanut pääkanavaansa. Syitä lopettamisaikeisiin kysyttiin avoimessa vastausvaihtoehdossa.

Lopettamisaikeiden syinä korostuvat somemaailman uuvuttavuus, ajanpuute ja ansaintamallin haastavuus. Avovastausten mukaan kiire ja paineet laadukkaasta sisällöstä voivat ajaa somevaikuttajia aina uupumuksen partaalle.

”Somen ammattimaistuessa työhön käytetty aika ja vaatimukset ovat kasvaneet, mutta siitä huolimatta someammattilaisen työ ei välttämättä näyttäydy ulkopuolisille työnä lainkaan. Tämä epäilemättä turhauttaa vaikuttajia, eikä tilannetta helpota se, että somessa sisällöt ja sitä kautta oma elämä on julkista ja altista kriittiselle arvostelulle. Kaupallisia yhteistöitä tekevät somevaikuttajat saattavat myös joutua tasapainoilemaan yritysten ja seuraajiensa vaatimusten välillä ja kokea näin painetta monestakin suunnasta”, sanoo väitöskirjatutkija Hanna Reinikainen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Lataa Somevaikuttaja 2019 -raportti itsellesi täältä.

Viestintätoimisto Manifesto on seurannut somevaikuttajabarometrin avulla suomalaisen somevaikuttajaikentän kehitystä, trendejä ja muutosta jo vuodesta 2009 lähtien. Tutkimus on kasvanut lifestyleblogeista kattamaan yhä laajemmin eri kategorioita.

Lisätietoja:

Markus Hilden

Viestintäkonsultti

Opintovapaalla

Jonna Varhama

Partneri

+358 50 543 2926