fien

Manifesto liittyi avoimuusrekisteriin

Eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvasta, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta eli lobbauksesta tai sen neuvonnasta on jatkossa ilmoitettava. Tämä tehdään täyttämällä toimintailmoitus avoimuusrekisterissä puolen vuoden välein. Rekisteri tuli käyttöön vuoden 2024 alusta.

Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan.

Avoimuusrekisteri tarjoaa avointa tietoa vaikuttamistoiminnasta, joka kohdistuu valtiotason päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Ilmoitukset vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta tehdään avoimuusrekisteriin kahdesti vuodessa: tammi–kesäkuun toiminnasta raportoidaan heinä–elokuussa, ja heinä–joulukuun toiminnasta tammi–helmikuussa.

Manifesto ilmoittaa rekisteriin asiamukaisesti vaikuttamistoiminnan neuvonnasta niiden asiakkaidemme osalta, joita ilmoitusvelvoite koskee. Vaikuttamistoimintaa tekevien asiakkaidemme tulee myös itse rekisteröityä avoimuusrekisteriin. Autamme mielellämme tässä.

Avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Lisäksi avoimuusrekisterillä on neuvottelukunta, joka muun muassa tekee aloitteita rekisterin kehittämiseksi ja ylläpitää hyvää edunvalvontaa koskevia suosituksia.

”Manifesto kannattaa avoimuutta lisääviä toimenpiteitä. On tärkeää, että Suomeen luodaan toimiva ja käyttäjilleen selkeä avoimuusrekisteri, joka tukee avointa ja demokraattista edunvalvontaa ja päätöksentekoprosessia”, sanoo Manifeston vaikuttajaviestinnän palveluista vastaava johtaja Ilari Marzano. Hän on jo 25 vuoden ajan ollut suomalaisen vaikuttajaviestinnän markkinan yksi keskeisistä kehittäjistä.  

Avoimuusrekisteriin voi tarkemmin tutustua avoimuusrekisteri.fi-sivustolla.

Lisätietoja:

Harri Kammonen

Partneri, toimitusjohtaja

+358 40 500 1120

Ilari Marzano

Johtaja, yhteiskuntasuhteet

+358 40 731 2336