fien

Välineitä viestinnän ja seurannan arvioinnin tueksi

Valtioneuvoston kanslian tavoitteena oli toteuttaa viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä suomalaiselle valtionhallinnalle. Manifesto valittiin konsultiksi kehittämään järjestelmä sekä konkreettisia tutkimusvälineitä tukemaan jatkuvaa seurantaa ja arviointia.

Hankkeen lopputuloksena syntyi useita tutkimusmenetelmiä, joita voidaan hyödyntää selvitettäessä median, kansalaisten, henkilöstön tai muiden sidosryhmien arvioita viestinnän onnistumisesta ja kehittämiskohteista.

Yhteistyössä laadittuja menetelmiä voidaan hyvin käyttää myös viestinnän erityisalueiden, kuten kriisiviestinnän sekä kansainvälisen tai poliittisen viestinnän arvioinnissa.

Lisätietoja:

Mikko Koistinen

Partneri

+358 40 565 5564