fien

Manifeston mediakoulutus: ”Yksi parhaita koulutuksia, joihin olen osallistunut”

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean asiat kiinnostavat suuresti mediaa, sidosryhmiä ja suurta yleisöä. On tärkeää, että organisaation asiantuntijat osaavat kiteyttää asiansa, esiintyä selkeästi sekä havainnollistaa ja konkretisoida vaikeita asioita kansalaisille. Tavoitteen tukemiseksi Manifesto järjesti fimealaisille mediakoulutuksia syksyllä 2017.

Koulutusten painopiste oli kameran kanssa tapahtuvassa harjoittelussa. Kullekin osallistujalle oli ennakkoon laadittu hänen työnkuvaansa liittyviä haastattelukysymyksiä, joita prepattiin ’’TV-haastatteluissa’’. Keskustelu oli avointa ja innokasta, ja fimealaiset sekä sparrasivat kollegoitaan että ottivat heiltä oppia.

”Tilaisuuden sisältö ylitti odotukset”

Koulutuksissa haluttiin panostaa osallistujille annettavaan henkilökohtaiseen palautteeseen. Tästä syystä koulutusryhmät pidettiin pieninä. Jokainen osallistuja sai koulutuksissa henkilökohtaista palautetta siitä, kuinka hyödyntää omia vahvuuksiaan sidosryhmille viestittäessä ja kuinka viestiä asioista selkeästi ja ymmärrettävästi.

Manifeston mediakoulutukset saivat osallistujilta positiivisen vastaanoton. Koulutuksia luonnehdittiin motivoiviksi, positiivisiksi ja hyödyllisiksi. Osallistujat kokivat koulutusten ansiosta myös pystyneensä toimimaan painetilanteissa aiempaa paremmin.

Saatu palaute oli erinomaista. Osallistujien mukaan ”tilaisuuden sisältö ylitti odotukset”, ”kaikkein hyödyllisintä oli todeta, että kykenee esiintymään lievässä painetilanteessa” ja ”tämä oli yksi parhaita koulutuksia, joihin olen osallistunut”.

Lisätietoja:

Mikko Koistinen

Partneri

+358 40 565 5564