fien

Sisältökonseptilla kohti digitaalista vallankumousta

Solita halusi profiloitua uuden liiketoimintastrategiansa mukaisesti digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaksi. Tavoitetta tukemaan luotiin sisältökonsepti, jonka pohjalta perustettiin Solita Think Tank. Ryhmä etsi konkreettisia ratkaisuja siihen, kuinka Suomi nostetaan digitaalisen liiketoiminnan huipulle.

Think Tank -ryhmän tehtävänä oli pohtia konkreettisia toimia, joita yrityksissä ja julkishallinnossa tulisi tehdä, jotta Suomi menestyisi digitaalisen liiketoiminnan aikakaudella.

Ryhmä starttasi kokoontumalla paneelikeskusteluun Solita Meeting Pointissa syyskuussa 2013. Ryhmän jäseniin kuului joukko liiketoiminnan ja digitaalisuuden asiantuntijoita sekä akateemisia tutkijoita. Paneelikeskustelussa otettiin kantaa siihen, miten käynnissä oleva digitaalinen vallankumous vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan edellytyksiin, liiketoimintamalleihin sekä kilpailukykyyn ja johtamiseen.

Think Tankin materiaalista koottiin loppuraportti, joka julkaistiin lehdistötilaisuudessa. Osa Think Tank -ryhmän jäsenistä esiintyi aiheeseen liittyen Ylen Aamu-TV:ssä. Lisäksi teemasta on tehty mielipidekirjoituksia ja kumppaniblogi Talouselämään. Lisäksi materiaalia ja siitä tehtyjä artikkeleita ja videoita jaettiin Solitan digitaalisissa kanavissa.

Lisätietoja:

Harri Kammonen

Partneri, toimitusjohtaja

+358 40 500 1120

Jonna Vuokola

Vanhempi viestintäkonsultti

+358 50 463 4601