fien

Käteisen paluu: Nosto-käteisautomaattien positiointi median ja päättäjien tuntemaksi käteisen rahan asiantuntijaksi

Käteisen käyttö on Suomessa vähentynyt merkittävästi. Nykyisin noin 12 prosenttia kaikesta maksuliikenteestämme on käteisen käyttöä. Esimerkiksi Saksassa vastaava luku on noin 60 prosenttia. Käteinen raha ei ole juurikaan kiinnostanut ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämän jälkeen käteinen alkoi kiinnostamaan erityisesti huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Laadimme Nosto-käteisautomaateille viestintästrategian, jossa mm. määrittelimme viestinnän tavoitteet, ydinviestit ja puheenaiheet sekä laadimme toimenpidesuunnitelman. Mediapitchausten ja mielipidekirjoitusten avulla Nosto-käteisautomaatit sai nopealla aikataululla näkyvyyttä, joka vastasi lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen. Lisäksi toteutimme mm. tutkimuksen, joka selvitti suomalaisten suhtautumista käteiseen. Tutkimus saavutti huomattavan määrän julkisuutta. Proaktiivinen PR jatkui 2022 aikana erilaisiin ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

Vuoden 2023 alussa toteutetun markkinatutkimuksen mukaan Nosto-käteisautomaattien uusien asiakkaiden määrä kasvoi vuoden 2022 aikana 17 prosenttia. Brändin tunnettuus kasvoi 7 prosenttia. Positiivisesti Nosto-käteisautomaatista ajattelevien määrä kasvoi peräti 33 prosenttia. Ansaitun median kautta saavutettu medianäkyvyys kasvoi merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna.

Vuoden 2022 aikana media oppi kysymään Noston maajohtajalta mielipiteitä käteiseen liittyvistä asioista. Onnistuimme positioimaan hänet Mr. Käteiseksi ja Nosto-käteisautomaatit median ja päättäjien tuntemaksi asiantuntijaksi käteiseen liittyvissä kysymyksissä. PR-työ vaikutti siihen, että Nosto-käteisautomaatit onnistui verkostoitumaan käteisen rahan kannalta keskeisten yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa.

”Laadimme vuodelle 2022 päivitetyn strategian, jonka tavoitteena oli positioitua käteisen puolestapuhujaksi koko markkinan puolesta, nostaa Nosto-käteisautomaattien tunnettuutta ja kehittää brandiin liitettäviä mielikuvia. Keskitimme vuonna 2022 lähes kaikki panoksemme ja toimintamme viestintään sekä osin myös digitaaliseen mediaan. Viestinnän avulla kerroimme käteisen yhteiskunnallisesta roolista ja nostimme keskustelua aiheesta. Keskustelua vauhditti helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota, joka nosti käteisen merkitystä myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Onnistuimme positioitumaan käteisen puolesta puhujaksi, keihäänkärkenä yhteiskunnallinen osallistuminen, eli käteisen merkitys huoltovarmuuden näkökulmasta sekä sen rooli iäkkäämmille, vähävaraisille ja maksuhäiriömerkintöjä saaneille suomalaisille. Korostimme myös käteisen merkitystä Suomessa matkaaville turisteille. Toimme myös esille, että käteinen toimii erittäin hyvin lahjana sekä lasten ja nuorten rahankäytön opettamisen välineenä. Vuonna 2022 saavutetut tulokset olivat erinomaisia. Tunnettuumme kasvoi ja brändiin liitettävät mielikuvat kehittyivät merkittävästi. Manifeston näkemyksellisyys, ideat ja ennen kaikkea liiketoimintamme ymmärrys ja suunnitelmien toimeenpanokyky (”walk the talk”) ovat olleet erinomaisia. Yhteistyömme jatkuu edelleen ja olemme siitä erittäin tyytyväisiä”, Risto Lepo, maajohtaja Nokas CMS Oy (Nosto-käteisautomaatit)

Kuva: Nosto

Lisätietoja:

Mikko Koistinen

Partneri

+358 40 565 5564