fien

Manifesto isännöi IPREX-viestintätoimistoketjun kokousta Helsingissä

Koronatilanteen vakiinnuttua globaali viestintätoimistoketju IPREX pystyi järjestämään pitkästä aikaa kasvotusten vuotuisen Emerging Leaders’ Conferencen, joka toi yhteen 12 IPREX-verkoston konsulttia ja partneria eri puolilta maailmaa. Manifesto sai kunnian osoittaa vieraanvaraisuuttaan seminaarissa, jossa keskusteltiin muun muassa etätyön tuomista muutoksista viestintätoimistossa.

IPREX-verkoston Emerging Leaders Conference järjestettiin 24.–25. maaliskuuta 2022 Helsingissä. Se oli ensimmäinen suurempi IPREX-tapaaminen pariin vuoteen, joka pystyttiin pitämään kasvotusten. Manifeston vieraaksi saapui viestintätoimistotyön ammattilaisia Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Puolasta. Manifesto on ollut IPREX-verkoston Suomen jäsen vuodesta 2010.

Konferenssissa käsiteltiin lyhyesti Ukrainan sotaa ja sen vaikutuksia etenkin Puolassa ja Suomessa. Varsinaisia workshop-teemoja oli kaksi: viestintätoimistotyön laadun takaaminen hybridityön aikana sekä empaattinen ja vaikuttava viestintä, joista jälkimmäiseen palaan myöhemmin toisessa kirjoituksessa.

Hybridityö vaatii sekä työn että tekijän sopeuttamista

Viestintätoimistotyö on kohdannut koronapandemian myötä omat haasteensa, joista yksi on ollut etätyö ja johtaminen hybridityömallissa. Konferenssissa tuotiin esille ennen kaikkea työntekijöistä sekä asiakastyön laadusta ja sujuvuudesta huolehtiminen.

Voiko uudet työntekijät perehdyttää kokonaisvaltaisesti viestintätoimiston arkeen etänä? Miten he oppivat tekemään ns. vanhoja juttuja, kuten järjestämään mediatilaisuuksia ja toimittajamatkoja? Miten mahdollistetaan luova ideointi ja yhteistyö hybridiaikana?

Oli mielenkiintoista kuulla, miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan etätyöhön viestintäalalla. Yhdysvalloissa se on ollut täysin uusi ilmiö ja siellä kipuillaan ”the great resignationin” kanssa eli että työntekijät vaihtavat työpaikkaa joustavuuden perässä. Alankomaissa etätyökulttuuri on myös melko uutta, mutta meillä Manifestossa etätyö on ollut osa toimiston arkea jo pitkään ja osa työntekijöistä asuu muualla. Yleinen malli eri maissa on pitää yhteisiä sovittuja toimistopäiviä esimerkiksi 1–2 kertaa viikossa.

Työn onnistumisen ja sujuvuuden kannalta merkittäviksi seikoiksi nostettiin avoimuus, selkeät ohjeistukset ja prosessit tukemassa toimenkuvaa, työntekijöiden tarpeiden kuunteleminen sekä onnistumisista viestiminen. Lopulta kysymys on kuitenkin ihmisistä ja heidän menestymisestään työtehtävissään – huolimatta siitä, missä he sijaitsevat.

Lisätietoja:

Markus Hilden

Viestintäkonsultti

+358 44 363 9961

Harri Kammonen

Partneri, toimitusjohtaja

+358 40 500 1120