fien

Sometrendit: Yritysten aito vuorovaikutus ja läsnäolo somessa korostuu

Viestintätoimisto Manifeston pippurinen sometiimi tekee työtä asiakkaidensa somepresenssin eteen suurella intohimolla. Työtä johtaa viestintäkonsulttimme ja digitaalisen viestinnän gurumme Jenni Tepsa. Kysyimme Jenniltä, miksi yritysten pitää olla somessa ja mikä on yrityksen onnistuneen someläsnäolon salaisuus?

Jenni Tepsa on työskennellyt Manifestolla vuodesta 2019 lähtien monikanavaisen sisällöntuotannon – etenkin somen – parissa. Tuoreen Digimarkkinoijan ja -myyjän -sertifikaatin omaavan Jennin käsialaa ovat esimerkiksi Autotalo Laakkosen ja vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn somesisällöt. Päivittäinen työ asiakkaiden somekanavissa käsittää somekanavien hallinnointia, sisällöntuotantoa, moderointia ja tulosten raportointia.

Some on erinomainen kanava rakentaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa

”Some on nopea tapa tavoittaa oikeat kohderyhmät. Someviestinnän avulla yritys voi rakentaa suhdetta potentiaalisiin asiakkaisiin ja saada heidät sitoutumaan toimintaansa sekä vahvistaa omaa brändiään”, kertoo Jenni.

Jennin mukaan kiinnostavat somesisällöt myös jäävät ihmisten mieliin.

”Vaikka potentiaalinen asiakas ei juuri tällä hetkellä tarvitsisikaan yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita, hän saattaa tulevaisuudessa muistaa yrityksen mieleenpainuvat sisällöt ja näin hakeutua asiakkaaksi myöhemmin. Lisäksi some tukee myyntiä ja sen avulla voidaan muun muassa kasvattaa verkkosivuliikennettä sekä ohjata uusia asiakkaita yrityksen tuotteiden ja palveluiden äärelle.”

Nykypäivänä ihmiset etsivät paljon tietoa verkosta ja somesta, joten on tärkeää, että yritykset ovat läsnä siellä, missä asiakkaat ovat. Somessa on tärkeä kertoa yrityksen tuotteista ja palveluista, mutta myös siitä, millainen yritys tämän kaiken takana on.

Yrityksen liiketoimintatavoitteita peilaava somestrategia on avain onnistumiseen

IAB:n ja Dagmarin tuoreesta sisältömarkkinoinnin tutkimuksesta ilmenee, että 59 prosentilla yrityksistä ei ole selkeitä tavoitteita sisältömarkkinoinnille ja 35 prosenttia myöntää, että kohderyhmät ovat hakusessa.

”Jokaisen uuden asiakkuuden kohdalla käymme ensitöiksemme läpi sometyöskentelyn strategisia lähtökohtia. Jos esimerkiksi tavoitteita, kohderyhmiä tai sisällön sävyä ei ole määritelty, pohdimme niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan liiketoimintatavoitteita peilaava somestrategia on avain onnistumiseen”, kertoo Jenni.

”Käytännön tasolla yritysten yleisin haaste on, miten onnistua herättämään aitoa ja aktiivista keskustelua somessa. Somessa vuorovaikutus ja läsnäolo korostuvat. Yritysten pitää pystyä palvelemaan asiakkaitaan somessa yhtä hyvin – ellei jopa paremmin – kuin fyysisissä kohtaamisissa. Keskustelun laadulla ja aidolla vuorovaikutuksella on siis iso merkitys.”

Strategisesti johdetut somekanavat ovat kilpailuetu

Manfeston tehokas digitiimi suhtautuu someen intohimolla ja tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ymmärryksen digimarkkinoinnin saralta.

”Otamme asiakkaidemme somekanavat omaksemme sekä kehitämme niitä kuin ne olisivat omiamme. Haastamme tarpeen tullen myös totuttuja toimintatapoja ja tarjoamme tilalle vaihtoehtoja. Kannustamme rohkeasti kokeilemaan uutta ja mietimme asiakaskohtaisesti, millainen sometekeminen sopii kullekin asiakkaalle parhaiten”, kertoo Jenni.

Strategisesti johdetut ja hyvin hoidetut somekanavat ovat kilpailuetu yritykselle. Pitkäjänteinen työ somekanavien parissa näkyy somekanavien vaikuttavuuden kasvuna. Esimerkiksi mySafetyn somekanavat kasvoivat Manifeston johdolla vuonna 2020 huomattavasti. Maltillisimmin kehittyi mySafetyn Facebook-sivu, jossa orgaaninen ja maksettu tavoittavuus kasvoi 14 prosenttia ja reaktioiden määrä 74 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Muissa kanavissa kasvuprosentti oli kolminumeroinen.

Sometrendit 2021

  • Vuorovaikutuksen, läsnäolon ja keskustelun merkityksen korostuminen. Yritysten pitää pystyä palvelemaan asiakkaitaan somessa yhtä hyvin – ellei jopa paremmin – kuin fyysisissä kohtaamisissa.
  • Ostetun näkyvyyden merkityksen kasvaminen. Ilman euroja ei saa näkyvyyttä. Sopiva panostus tuo parhaan tuloksen.
  • Sisältöjen rohkea kokeileminen ja niillä leikittely. Miten juuri sinun yrityksesi sisällöt erottuvat massasta?

Jenni Tepsa suoritti syksyllä 2020 IAB Finlandin Digimarkkinoijan ja -myyjän -sertifiointikoulutuksen. Sertifikaatti on osoitus valmiuksista työskennellä nopeasti muuttuvassa ja haasteellisessa digitaalisen mainonnan ja markkinointiviestinnän toimintaympäristössä. Sertifikaatin suorittaneella henkilöllä on valmiudet ymmärtää digitaalisen mediamarkkinan ja ekosysteemin toimintaa, hallita digitaalisen median ostamista ja myymistä eri kanavissa sekä ymmärtää toiminnan tavoitteita ja mittareita.

Lisätietoja:

Jenni Tepsa

Viestintäkonsultti

+358 50 412 2122