fien

Yritysviestintä

Yritysviestinnän tehtävänä on yrityksen liiketoimintastrategiasta viestiminen ulkoisen ja sisäisen viestinnän keinoin. Se nostaa esiin yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisiä aiheita ja rakentaa yrityksen tunnettuutta ja luottamusta sidosryhmien keskuudessa. Vaikuttava ja erottuva yritysviestintä on tärkeässä roolissa kilpailuilla markkinoilla.

Yritysten on myös osattava kertoa, mikä on niiden rooli yhteiskunnassa ja miten ne osaltaan kehittävät sitä eteenpäin. Mikä vaikutus yrityksellä on asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien elämään sekä ympäröivään yhteiskuntaan? Mikä on yrityksen lisäarvo yhteiskunnalle?

Yritysviestinnässä yksi tärkeä toimialamme on teknologia. Teknologiaviestinnässä sekä digi- ja alustataloudessa on omat lainalaisuutensa, joiden mukaan ohjaamme asiakkaidemme viestintää, erotamme oleelliset asiat epäoleellisista ja pureudumme alaan syvällisesti. Teknologiaviestinnän asiantuntijoillamme on asiakkaiden vaatimaa erikoisosaamista, vahvaa näkemystä ja visioita tästä päivästä ja tulevaisuudesta.

Yritysviestinnän palveluitamme ovat esimerkiksi

  • Viestintästrategia ja -suunnitelma
  • Ydinviestien määrittäminen
  • Mediasuhteet
  • Muutosviestintä
  • Vastuullisuusviestintä
  • Kriisiviestintä
  • Julkaisut
  • Sisäinen viestintä
  • Talous- ja sijoittajaviestintä

Lisätietoja:

Taina Kaitala

Teknologiaviestintäkonsultti

+358 50 372 3406

Harri Kammonen

Partneri, toimitusjohtaja

+358 40 500 1120